Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Organizacje, stowarzyszenia, inne

Niezale?ny Samorz?dny Zwi?zek Zawodowy „Solidarno??” UWM

Niezale?ny Samorz?dny Zwi?zek Zawodowy „Solidarno??” UWM

Komisja Zak?adowa

ul. Micha?a Oczapowskiego 2, pok. 204, 10-719 Olsztyn

tel. +4889 +4889 523-36-86; fax +4889 523-42-86

http://www.uwm.edu.pl/solidarnosc/

 

Przewodnicz?cy:

dr in?. Andrzej Wo?od?ko     tel.+4889 523-44-64, 523-36-86

Wiceprzewodnicz?cy:

Krzysztof Jasi?ski                tel.+4889 523-38-89

mgr Helena Martyniak         tel.+4889 527-20-35

Sekretarz:

Pawe? Sobotko                            tel.+4889 523-34-62

Skarbnik:

in?. Aleksandra Wi?niewska          tel.+4889 523-41-29, 523-36-86

Cz?onkowie Prezydium:

dr Zbigniew Korejwo           tel.+4889 523-38-14, 523-36-86

Tadeusz Kotowicz                tel.+4889 523-35-59

Marek Melnyk                    tel.+4889 524-63-89

Franciszka Orzeszkowska     tel.+4889 524-63-44

dr Bogdan Smyk                 tel.+4889 523-35-56

dr Piotr So?owiej                 tel.+4889 523-36-39

 

 

Przewodnicz?cy Komisji Rewizyjnej:

dr Benon Gazi?ski               tel.+4889 523-36-86

 

Samodzielny referent:

mgr Arkadiusz Smyk           tel.+4889 523-36-86

 

 

informacj? wytworzono:

Biuro Kadr i Spraw Socjalnych

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Jerzy Brzóska

data wytworzenia:

02-01-2007 r.

 


Ta strona by?a odwiedzana 840 razy (w tym z UWM 22 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2007-04-20
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: Kamil Strzelecki

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa